پس از انتخاب محصول در سایت و اضافه کردن محصول به سبد خرید میتوانید با کلیک بر سبد خرید به آن قسمت رفته و پس از وارد کردن اطلاعات خودتان و همچنین انتخاب روش حمل و نقل و انتخاب روش پرداخت (خرید توسط واریز وجه به حساب و کارت به کارت و همچنین خرید اینترنتی توسط رمز دوم) ، خرید خود را نهایی کنید . واحد آماده سازی و ارسال سفارشات به محض دریافت و تائید خرید شما حداکثر تا 72 ساعت پس از ثبت محصول را برای شما توسط روش های مختلف حمل و نقل برای شما ارسال خواهد کرد .

لذت یک خرید خوب از سایت مارکتستان را از دست ندهید .