ویلچر های برقی به خاطر وجود موقعیت های متنوع تایر توانایی حرکت در مسیر های مختلفی را دارند. مشهورترین موقعیت تایر برای این نوع ویلچر ها، جایی است که چرخ های بزرگ در عقب وسیله قرار دارد و چرخ های کوچک در جلو وسیله تعبیه شده اند. این طراحی این اجازه را به وسیله می دهد تا در داخل و خارج منزل با قدرت و سرعت مطمئن حرکت کند و دچار نقص نشود. از طرف دیگر، وجود چرخ های بزرگ در میان ویلچر مرکز گرانش را تغییر می دهد و حرکت وسیله را برای عبور از موانع کنار پیاده رو یا سرعت گیرهای جاده راحت تر می کند.

ویلچر های برقی 

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
قیمت
نوع لاستیک
نوع سیستم ویلچر