کش بدنسازی و فنر بدنسازی برای تقویت عضلات به صورت موضعی ساخته شده اند . میتوان کارکرد این وسایل را مانند دمبل یا هالتر در نظر گرفت با این تفاوت که هم از نظر قیمتی و هم از نظر وزنی کمتر از هستند . ضمنا باید یاد آور شد که مسلما فشار وارده در دمبل و هالتر بیشتر از کش بدنسازی یا فنر های بدنسازی هستند و بیشتر برای حرکات سبک و ایروبیک کاربرد دارند . در این قسمت قصد معرفی انواع کش و فنر بدنسازی به همراه قیمت و خرید آنلاین را در مارکتستان داریم .

کش و فنر بدنسازی 

لیست مقایسه محصولات

انصراف