برای داشتن یک بدنسازی خوب همیشه وزنه زدن جزء الویت ها بوده است و به عنوان اصول بدنسازی نام برده میشوند . دمبل ها برای استفاده یک دست و هالتر ها برای استفاده همزمان دو دست ساخته شده اند . دمبل در وزن های مختلف موجود است و ساخته میشوند همچنین وزنه هالتر نیز متنوع هستند . میله هالتر هم در سایز های مختلفی در بازار موجود است . در این قسمت میتوانید قیمت انواع دمبل ، وزنه یا صفحه های هالتر و همچنین میله های هالتر را به همراه خرید آنلاین مشاهده کنید .

میله ، دمبل و وزنه هالتر